Om Vävstugeföreningen

Bakgrund

Lidköpings Vävstugeförening har funnits sedan 1983. Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler i en kulturbyggnad i Stadsträdgården i Lidköping och välkomnar medlemmar från Lidköping med omnejd.

Historiskt har vävning varit en kunskap som utgjort en viktig praktisk och ekonomisk del i många hushåll innan textilindustrin slog igenom och snabbt erbjöd tyger till överkomliga priser. Vävstolar fanns i många hem på landsbygden och kunskap om material och olika tekniker fördes vidare mellan generationer. Det är denna förlorade kunskapsöverföring och bevarande av ett kulturarv som nu möjliggöres genom Vävstugeföreningens verksamhet.

Verksamhet

I vävstugeföreningen ryms medlemmar med olika erfarenheter, allt från nybörjare till mycket erfarna ”väverskor”. Genom tillgänglighet på alla tider alla dagar i veckan, ges möjlighet för alla att ta del av verksamheten när det passar. Dessutom finns välutbildade ledare 3 – 4 timmar per vecka under vår och höst för stöd och hjälp. Föreningens 17 st. vävstolar är ofta fulltecknade och samvaron kring dem utgör dessutom en social funktion för många ensamstående pensionärer, daglediga och yrkesverksamma medlemmar.

Föreningen ger inte bara möjlighet för medlemmar att enskilt utöva sin hobby, utan tar också ett gemensamt ansvar till förkovran inom vävningens olika delar.

I syfte att utveckla och förbättra verksamheten görs studieresor i föreningens regi. Detta blir också ett led i arbetet med att finna och återskapa material och mönster som kan passa såväl duktiga medlemmar som att ge inspiration till grund för yngre generationers hantverksintresse.

År 2023 är det 40 år sedan föreningen startade och jubiléet kommer att firas med bl. a vävutställning i Lidköpings Bibliotek och i Vänermuseet.

Föreningen har ca 150 medlemmar och årsavgiften är 100 kr.